0

มุกใบไม้แดง 1 Kg / ไข่มุก /มุกใหญ่ / มุกไข่ปลา มุกเล็ก / วุ้นมะพร้าว/ ฟรุ๊ตสลัด บุกบราว /วุ้นสำเร็จ

฿37.00
มุกใบไม้แดง 1 Kg [มุกดิบ/มุกต้ม] (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
วุ้นมะพร้าว เล็ก (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
วุ้นมะพร้าว ใหญ่ (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
ฟรุ๊ตสลัด (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
วุ้นสำเร็จ (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
วุ้นไข่ปลา (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
บุกบราว (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
จำนวน
โน้ต (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
ร้านค้ายังไม่เปิดให้บริการ-

รายละเอียดสินค้า

-

สินค้าภายในร้าน