เกี่ยวกับ YalaMarketplace

yalaMarketplace.com เป็นเว็บไซต์ทางเลือกสำหรับร้านค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถขายได้หลายช่องทาง ในเหตุการณ์ วิกฤตโรคระบาด โควิท19 ที่ส่งผลทำให้ร้านค้าที่เช่าตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่สามารถทำการค้าได้ เเต่ยังมีภาระค่าเช่าที่ยังคงต้องจ่ายอยู่

ทางบริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์​ จำกัด จึงได้พัฒนาเว็บไซต์นี้ เพื่อบรรเทาทุกข์ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยจะช่วยจัดการเรื่องการแสดงสินค้า และการ PR ในตลาดตามความเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย Operation ตามการใช้งานจริงเท่านั้น เช่น ค่าขนส่ง, ค่าPayment Gatways, ค่า SMS, ค่า PR ทางการตลาด และอื่น ๆ

ในกรณีที่ทางร้านค้ามีความการประสงค์ต้องการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเพื่อให้การขายได้คล่องตัวมากขึ้น ทางบริษัท ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และทำการตลาดร่วมกัน เเต่ทั้งนี้ยังต้องคงวัตถุประส่งเดิม ของบริษัทอยู่ ซึ่งทางบริษัท มุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถาณการณ์ เช่นนี้ได้

ต้องการติดต่อ หรือปรึกษา หรือส่งอีเมลมาได้ที่ yalasupport@myworkforce.io