0

สะโพคลว้น

฿105.00฿110.00
จำนวน
โน้ต (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

รายละเอียดสินค้า

-

สินค้าภายในร้าน

เนื้อฝอย

฿115.00฿120.00

เนื้อเค็ม

฿115.00฿120.00

อกไก่/bb

฿190.00฿200.00

ไก่ไข่

฿170.00฿180.00

ปีกกลาง

฿310.00฿325.00

ตับเป็ด

฿25.00฿27.00

ไก่ปอ๊ป

฿140.00฿145.00

ไข่ออ่น

฿180.00฿185.00

เป็ดสด/m

฿310.00฿360.00

ตับ ไก่

฿90.00฿95.00

ขาไก่

฿100.00฿110.00

ตูดไก่

฿100.00฿110.00

ไก่ผ่า

฿105.00฿115.00

ปีกบน

฿115.00฿120.00

อกกลม

฿105.00฿115.00

ไก่ผ่า

฿105.00฿115.00

นอ่งไก่

฿105.00฿115.00

สันในไก่

฿185.00฿200.00

สันในไก่

฿120.00฿130.00

ปีกไก่

฿105.00฿115.00

ไก่ตัว

฿180.00฿190.00

ปีกกลาง

฿175.00฿185.00

อกไก่

฿120.00฿130.00

เอ็นไก่

฿210.00฿230.00

ไก่บด

฿110.00฿125.00

หนังไก่

฿145.00฿150.00

ปีกบน

฿200.00฿210.00

เฟรันฟราย

฿100.00฿105.00

โครงไก่

฿47.00฿50.00

ปลาเชียง

฿165.00฿170.00

ปากเป็ด

฿300.00฿310.00

นัตเกต

฿145.00฿150.00

ไก่จ้อ

฿185.00฿190.00

ไก่เชียง

฿155.00฿160.00