0

ก๋วยจั๊บหมูกรอบ

฿60.00
ไม่ใส่เครื่องใน (จำเป็นต้องระบุ)
จำนวน
โน้ต (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
ร้านค้ายังไม่เปิดให้บริการ-

รายละเอียดสินค้า

ใส่หมูกรอบ,หัวใจ,ลิ้น,เพาะ,ตับ,ไข่-ไม่ใส่อะไรให้ระบุในโน๊ต/หมูกรอบอย่างเดียว