0

R-แรพ, L-แรพ แอลแรป ฟิล์มห่ออาหาร ฟิล์มยืด ฟิล์มห่ออเนกประสงค์

฿19.00
ฟิล์มพลาสติกห่ออาหาร (ม้วนเล็ก) (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
ฟิล์มพลาสติกห่ออาหาร (ม้วนใหญ่) (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
จำนวน
โน้ต (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
ร้านค้ายังไม่เปิดให้บริการ-

รายละเอียดสินค้า

-

สินค้าภายในร้าน