0

กล่องกระดาษ ตรากระดิ่ง / เกรซซิมเปิล /SEW / ถ้วยนึ่ง

฿52.00
AA กล่องกระดาษ ตรากระดิ่ง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
BB ชานอ้อย SEW (1) (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
BB ชานอ้อย SEW (2) (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
CC ชานอ้อย เกรซซิมเปิล (1) (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
CC ชานอ้อย เกรซซิมเปิล (2) (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
CC ชานอ้อย เกรซซิมเปิล (3) (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
DD ถ้วยนึ่ง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
DD ถ้วยนึ่ง+ฝา (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
จำนวน
โน้ต (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
ร้านค้ายังไม่เปิดให้บริการ-

รายละเอียดสินค้า

086 964 5139

สินค้าภายในร้าน