0

Yโรตี 1 แผ่น + แกงถั่ว + ไข่ดาว +ไส้กรอก

฿50.00
จำนวน
โน้ต (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
ร้านค้ายังไม่เปิดให้บริการ-

รายละเอียดสินค้า

-

สินค้าภายในร้าน